Persoas segundo a lingua na que aprenderon a falar. Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que aprendeu a falar cando era neno
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  PorcentaxeNúmero
  2003 2008 2013 2018 2003 2008 2013 2018 
Galicia
      Galego 52,01 47,35 40,86 42,19 1.346.716 1.234.112 1.053.321 1.083.432
      Castelán 30,09 27,09 30,88 31,72 779.140 706.095 796.169 814.582
      As dúas 16,29 23,14 25,26 23,68 421.798 603.143 651.302 608.202
      Outras situacións 1,61 2,42 2,99 2,41 41.720 63.104 77.178 61.782
      Total 100,00 100,00 100,00 100,00 2.589.375 2.606.453 2.577.969 2.567.997

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
Non se inclúe a poboación que non aprendeu a falar un idioma por enfermidade ou discapacidade.
"Outras situacións" inclúe: "Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos".


(27-09-2019)
Compartir: