Persoas segundo a lingua na que falan cos profesores dos seus fillos Galicia e provincias

Variables en filas:  Espazo, Lingua na que fala habitualmente cos profesores dos fillos
Variables en columnas:  Medidas, Tempo

  Porcentaxe
  2003 2008 2013 2018 
Galicia
      En galego sempre 36,34 28,68 22,91 23,48
      Máis galego ca castelán 14,53 15,88 19,03 15,81
      Máis castelán ca galego 16,15 17,89 22,68 21,31
      En castelán sempre 32,98 37,55 35,38 39,40
      Total 100,00 100,00 100,00 100,00

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 20 a 64 anos que ten contacto cos profesores dos seus fillos na actualidade.
Non se inclúe a poboación que non pode falar un idioma na actualidade por enfermidade ou discapacidade.
Non se inclúe "Outras situacións" ("Galego / castelán e outras linguas" e "Outras linguas / linguaxe de signos") por falta de tamaño de mostra.


(27-09-2019)
Compartir: