Proxeccións de poboación a curto prazo. 2011-2021. Indicadores de envellecemento proxectados. Galicia, provincias e áreas

Variables en filas:  Tempo, Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Sexo, Indicadores

  Total
  Índice de sobreenvellecemento 
2010
      Galicia 14,7
2011
      Galicia 15,0
2012
      Galicia 15,4
2013
      Galicia 15,8
2014
      Galicia 16,2
2015
      Galicia 16,6
2016
      Galicia 17,1
2017
      Galicia 17,6
2018
      Galicia 18,1
2019
      Galicia 18,6
2020
      Galicia 19,0
2021
      Galicia 19,3

IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo


(26-12-2011)
Compartir: