Proxeccións de poboación a curto prazo. 2011-2021. Indicadores de envellecemento proxectados. Galicia, provincias e áreas

Variables en filas:  Tempo, Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Sexo, Indicadores

  Total
  Índice de envellecemento 
2010
      Galicia 137,6
2011
      Galicia 139,4
2012
      Galicia 141,4
2013
      Galicia 143,3
2014
      Galicia 144,9
2015
      Galicia 146,4
2016
      Galicia 147,9
2017
      Galicia 149,3
2018
      Galicia 150,9
2019
      Galicia 152,8
2020
      Galicia 155,2
2021
      Galicia 158,1

IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo


(26-12-2011)
Compartir: