Proxeccións de poboación a curto prazo. 2011-2021. Indicadores de envellecemento proxectados. Galicia, provincias e áreas

Variables en filas:  Tempo, Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Sexo, Indicadores

  Total
  Índice de envellecemento Índice de sobreenvellecemento Índice de dependencia global 
2010
      Galicia 137,6 14,7 50,1
         A Coruña 133,8 13,7 48,4
         Lugo 206,0 17,1 58,2
         Ourense 208,0 17,0 60,1
         Pontevedra 104,6 13,5 46,2
2011
      Galicia 139,4 15,0 50,9
         A Coruña 135,2 14,0 49,4
         Lugo 207,8 17,8 58,5
         Ourense 210,5 17,4 60,6
         Pontevedra 107,1 13,8 47,2
2012
      Galicia 141,4 15,4 51,9
         A Coruña 137,2 14,3 50,5
         Lugo 209,3 18,4 59,0
         Ourense 213,1 17,9 61,2
         Pontevedra 109,5 14,1 48,3
2013
      Galicia 143,3 15,8 52,9
         A Coruña 139,1 14,6 51,6
         Lugo 210,6 18,9 59,6
         Ourense 215,2 18,3 61,9
         Pontevedra 111,7 14,4 49,4
2014
      Galicia 144,9 16,2 53,8
         A Coruña 140,7 15,0 52,7
         Lugo 211,5 19,5 60,0
         Ourense 216,7 18,8 62,5
         Pontevedra 113,9 14,8 50,4
2015
      Galicia 146,4 16,6 54,7
         A Coruña 142,0 15,5 53,7
         Lugo 211,9 20,0 60,5
         Ourense 218,1 19,3 63,1
         Pontevedra 116,1 15,2 51,4
2016
      Galicia 147,9 17,1 55,5
         A Coruña 143,3 16,0 54,6
         Lugo 212,6 20,6 60,9
         Ourense 220,0 19,8 63,8
         Pontevedra 118,1 15,7 52,2
2017
      Galicia 149,3 17,6 56,2
         A Coruña 144,7 16,5 55,4
         Lugo 212,9 21,1 61,4
         Ourense 221,4 20,2 64,3
         Pontevedra 120,1 16,2 52,9
2018
      Galicia 150,9 18,1 56,9
         A Coruña 146,3 17,0 56,2
         Lugo 213,6 21,6 62,0
         Ourense 222,7 20,8 64,9
         Pontevedra 122,0 16,8 53,6
2019
      Galicia 152,8 18,6 57,5
         A Coruña 148,1 17,5 56,9
         Lugo 215,2 22,0 62,5
         Ourense 224,0 21,4 65,4
         Pontevedra 124,4 17,2 54,2
2020
      Galicia 155,2 19,0 58,1
         A Coruña 150,3 18,0 57,5
         Lugo 217,3 22,3 63,2
         Ourense 226,1 21,8 65,9
         Pontevedra 127,3 17,7 54,7
2021
      Galicia 158,1 19,3 58,7
         A Coruña 153,0 18,3 58,2
         Lugo 220,6 22,5 63,9
         Ourense 228,2 22,2 66,4
         Pontevedra 130,6 18,0 55,4

IGE. Proxeccións de poboación a curto prazo


(26-12-2011)
Compartir: