Pesca capturada nos portos de titularidade estatal e das comunidades autónomas
Toneladas
Variables en filas:  Portos, Tempo
Variables en columnas:  Tipo

  Pesca fresca
      A Coruña
      2013 45.481

Puertos del Estado. Anuario estadístico
A suma de pesca fresca máis conxelada non dá o total de pesca porque hai que engadirlle as toneladas de bacallao verde no porto de Vigo.

(02-03-2018)
Compartir: