Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo o concello de residencia do afiliado, sexo e grupos de idade (desde 2011)
Número de afiliacións
Variables en filas:  Espazo, Idade, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
         15075 Sada
      Total
            2019/Xuño 5.964
            2019/Setembro 5.987
            2019/Decembro 5.981
            2020/Marzo 5.863
            2020/Xuño 5.803
            2020/Setembro 5.962
            2020/Decembro 5.985
            2021/Marzo 5.983
            2021/Xuño 6.062

IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
A data de referencia dos datos é do día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día de mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Inclúense as afiliacións no réxime xeral de convenios especiais.
O día 30/01/2014 modificáronse os datos da táboa e pasáronse a publicar as afiliacións segundo o concello de residencia do afiliado, que se obtén cruzando o ficheiro de afiliacións co Padrón municipal continuo do INE. NOTA
Os datos de Galicia e provincias non inclúen as afiliacións dos traballadores que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.


(28-10-2021)
Compartir: