Cifras poboacionais de referencia
Persoas
Variables en filas:  Espazo, Tempo, Grupos de idade
Variables en columnas:  Sexo

  HomesMulleres
         15072 Rianxo
      2012
            Total 5.620 5.853
            0-4 251 208
            5-9 246 215
            10-14 247 220
            15-19 244 250
            20-24 307 295
            25-29 343 338
            30-34 443 400
            35-39 454 424
            40-44 420 434
            45-49 375 392
            50-54 407 405
            55-59 362 363
            60-64 333 357
            65-69 329 371
            70-74 266 320
            75-79 304 324
            80-84 185 285
            85 e máis 103 252
               85-89 .. ..
               90-94 .. ..
               95 e máis .. ..

IGE. Cifras poboacionais de referencia
Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas Cfiras de poboación do INE.
As cifras correspondentes ao ano 2017 foron modificadas coa difusión das cifras do ano 2018, debido a actualizacións nas cifras do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.

(..) Dato non dispoñible

(18-01-2019)
Compartir: