Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020). Grandes concellos
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020)
Variables en filas:  Ámbito xeográfico
Variables en columnas:  Tempo

  2012 
Concello de Santiago de Compostela 18,70

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares con baixa intensidade laboral.


(28-12-2021)
Compartir: