Poboación segundo o municipio de residencia, sexo e idades simples
Persoas
Variables en filas:  Espazo, Tempo, Idade
Variables en columnas:  Sexo

  TotalHomesMulleres
      2712 Terra de Lemos
      2012
            12 192 84 108
            13 186 93 93
            14 201 97 104
            15 213 115 98
            16 218 117 101
            17 203 101 102
            18 232 126 106
            19 257 133 124
            20 260 128 132
            21 263 134 129
            22 288 162 126
            23 281 138 143
            24 309 161 148
            25 293 147 146

INE. Padrón municipal de habitantes


(24-01-2018)
Compartir: