Poboación segundo o municipio de residencia, sexo e idades simples
Persoas
Variables en filas:  Espazo, Tempo, Idade
Variables en columnas:  Sexo

  TotalHomesMulleres
      2712 Terra de Lemos
      2012
            5 163 86 77
            6 189 86 103
            7 174 98 76
            8 204 106 98
            9 172 91 81
            10 174 93 81
            11 202 102 100

INE. Padrón municipal de habitantes


(24-01-2018)
Compartir: