Poboación segundo nacionalidade e sexo

Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Sexo, Nacionalidade

  Total
  Total
      2704 Lugo
      2014 120.320

INE. Padrón municipal de habitantes


(29-01-2019)
Compartir: