Poboación segundo nacionalidade e sexo

Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Sexo, Nacionalidade

  Total
  Total 
      2704 Lugo
      2014 120.320

INE. Padrón municipal de habitantes


(19-01-2022)
Compartir: