Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro

Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  Total
         15078 Santiago de Compostela
      2017 96.456

INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es


(09-01-2019)
Compartir: