Esperanza de vida segundo o sexo
Anos
Variables de corte:Xénero=TotalEspazo=Galicia
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Esperanza vida

  Ao nacer 
2000 79,54
2001 80,05
2002 80,23
2003 80,02
2004 80,74
2005 80,65
2006 80,92
2007 80,97
2008 81,40
2009 81,49
2010 82,01
2011 82,19
2012 82,24
2013 82,58
2014 82,92
2015 82,70
2016 82,78
2017 83,12
2018 83,34

IGE - Consellería de Sanidade. Táboas de mortalidade
Os datos do ano 2018 son provisionais

(21-02-2020)
Compartir: