Taxa de ocupación por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias
Porcentaxes
Variables en filas:  Espazo, Idade, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  Total Homes Mulleres 
Galicia
      Total
            2015/IV 43,9 48,3 39,8
   A Coruña
      Total
            2015/IV 45,8 50,2 41,9
   Lugo
      Total
            2015/IV 44,9 49,4 40,6
   Ourense
      Total
            2015/IV 38,4 40,9 36,0
   Pontevedra
      Total
            2015/IV 43,0 48,2 38,3

IGE-INE. Enquisa de poboación activa


(29-07-2021)
Compartir: