Poboación parada por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias
Miles de persoas
Variables de corte:Idade=TotalEspazo=Galicia
Variables en filas:  Sexo
Variables en columnas:  Tempo

  2016/III2017/II2017/III
Total 206,7 201,5 181,7
Homes 104,3 99,6 86,2
Mulleres 102,5 101,9 95,6

IGE-INE. Enquisa de poboación activa


(18-12-2018)
Compartir: