Poboación parada por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias
Miles de persoas
Variables de corte:Idade=TotalEspazo=Galicia
Variables en filas:  Sexo
Variables en columnas:  Tempo

  2018/I2018/IV2019/I
Total 186,5 148,9 153,9
Homes 91,1 72,7 77,5
Mulleres 95,4 76,2 76,5

IGE-INE. Enquisa de poboación activa


(24-10-2019)
Compartir: