Poboación parada por sexo e grupos de idade. Galicia e provincias
Miles de persoas
Variables de corte:Idade=TotalEspazo=Galicia
Variables en filas:  Sexo
Variables en columnas:  Tempo

  2018/II2019/I2019/II
Total 175,0 153,9 140,4
Homes 82,3 77,5 68,9
Mulleres 92,8 76,5 71,4

IGE-INE. Enquisa de poboación activa


(28-01-2020)
Compartir: