Poboación en vivendas familiares de 5 ou máis anos segundo o uso do galego

Variables de corte:Tempo=2011
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Uso do galego

  Total Sempre Ás veces Nunca 
Galicia 2.647.070 1.159.542 1.199.691 287.837

IGE. Elaboración propia a partir dos datos do Censo de Poboación e vivendas 2011 proporcionados polo INE


(23-09-2014)
Compartir: