Poboación de 16 ou máis anos que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral por conta allea segundo o número de empresas nas que traballou ese ano e a idade

Variables de corte:Espazo=Galicia
Variables en filas:  Idade
Variables en columnas:  Tempo, Número de empresas

  20142015
  TotalUnha empresaDúas ou máis empresasTotalUnha empresaDúas ou máis empresas
Total 873.550 719.950 153.600 895.350 720.125 175.225
De 16 a 24 anos 54.350 39.100 15.250 61.275 40.675 20.600
De 25 a 34 anos 218.650 162.650 56.000 211.600 151.650 59.950
De 35 a 44 anos 272.500 228.350 44.150 279.200 228.000 51.200
De 45 a 54 anos 207.300 180.325 26.975 214.550 183.925 30.625
De 55 ou máis anos 120.750 109.525 11.225 128.725 115.875 12.850

Elaboración propia a partir da mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social


(31-10-2017)
Compartir: