Media/mediana do salario bruto anual segundo o tempo traballado por conta allea no ano, o sexo e a idade

Variables de corte:Sexo=TotalIdade=TotalEspazo=Galicia
Variables en filas:  Unidade, Tempo traballado por conta allea
Variables en columnas:  Tempo

  20142015
Media
      Total 16.444 16.733
      Todo o ano 22.541 23.018
      Parte do ano 7.293 7.622
Mediana
      Total 14.112 14.206
      Todo o ano 18.664 18.837
      Parte do ano 5.277 5.643

Elaboración propia a partir da Mostra continua de vidas laborais facilitada pola Seguridade Social


(31-10-2018)
Compartir: