Contas económicas trimestrais. Base 2010. Oferta, demanda e rendas

Variables de corte:Espazo=Galicia
Variables en filas:  Dato, Compoñentes, Tempo
Variables en columnas:  Prezos, Tratamento do dato

  Índices de volume encadeados, referencia ano 2010=100
  Datos corrixidos de estacionalidade e calendario 
Taxa de variación trimestre anterior
      PIBpm
               2014/I 0,2
               2014/II 0,1
               2014/III 0,6
               2014/IV 0,5
               2015/I 0,8
               2015/II 1,1
               2015/III 0,7
               2015/IV 1,1
               2016/I 0,7
               2016/II 0,7
               2016/III 0,9
               2016/IV 0,7
               2017/I 0,7
               2017/II 0,9
               2017/III 1,0
               2017/IV 0,6
               2018/I 0,7
               2018/II 0,6
               2018/III 0,6
               2018/IV 0,6
            2019/I 0,4
            2019/II 0,3
Taxa de variación interanual
      PIBpm
               2014/I 1,0
               2014/II 0,7
               2014/III 1,2
               2014/IV 1,4
               2015/I 1,9
               2015/II 3,0
               2015/III 3,1
               2015/IV 3,7
               2016/I 3,6
               2016/II 3,3
               2016/III 3,5
               2016/IV 3,1
               2017/I 3,1
               2017/II 3,2
               2017/III 3,3
               2017/IV 3,2
               2018/I 3,1
               2018/II 2,9
               2018/III 2,5
               2018/IV 2,6
            2019/I 2,3
            2019/II 2,0

IGE. Contas económicas trimestrais
Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación


(28-11-2019)
Compartir: