Superficie
Quilómetros cadrados
Variables de corte:Superficie=Total
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2019 
Galicia 29.576,74
      1501 Arzúa 485,30
      1502 Barbanza 246,71
      1503 A Barcala 213,29
      1504 Bergantiños 743,51
      1505 Betanzos 676,63
      1506 A Coruña 469,78
      1507 Eume 538,61
      1508 Ferrol 623,45
      1509 Fisterra 339,78
      1510 Muros 143,81
      1511 Noia 325,17
      1512 Ordes 755,71
      1513 Ortegal 391,71
      1514 Santiago 688,68
      1515 O Sar 177,42
      1516 Terra de Melide 367,19
      1517 Terra de Soneira 372,15
      1518 Xallas 391,01
      2701 Os Ancares 1.049,96
      2702 Chantada 462,25
      2703 A Fonsagrada 679,51
      2704 Lugo 1.362,85
      2705 A Mariña Central 501,34
      2706 A Mariña Occidental 494,35
      2707 A Mariña Oriental 399,95
      2708 Meira 311,78
      2709 Quiroga 578,49
      2710 Sarria 836,19
      2711 Terra Chá 1.823,02
      2712 Terra de Lemos 940,49
      2713 A Ulloa 417,87
      3201 Allariz-Maceda 382,15
      3202 Baixa Limia 530,31
      3203 O Carballiño 552,47
      3204 A Limia 802,64
      3205 Ourense 623,14
      3206 O Ribeiro 406,92
      3207 Terra de Caldelas 313,25
      3208 Terra de Celanova 508,86
      3209 Terra de Trives 431,71
      3210 Valdeorras 968,90
      3211 Verín 1.007,29
      3212 Viana 746,31
      3601 O Baixo Miño 322,85
      3602 Caldas 288,86
      3603 O Condado 338,54
      3604 Deza 1.026,74
      3605 O Morrazo 140,64
      3606 A Paradanta 339,85
      3607 Pontevedra 702,64
      3608 O Salnés 275,08
      3609 Tabeirós-Terra de Montes 450,39
      3610 Vigo 609,26

IGN. Información subministrada directamente


(27-01-2020)
Compartir: