Superficie
Quilómetros cadrados
Variables de corte:Superficie=Total
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2019 
      1504 Bergantiños 743,51
         15014 Cabana de Bergantiños 100,23
         15019 Carballo 186,09
         15029 Coristanco 141,28
         15041 Laracha, A 125,95
         15040 Laxe 36,78
         15043 Malpica de Bergantiños 61,22
         15068 Ponteceso 91,97

IGN. Información subministrada directamente


(27-01-2020)
Compartir: