Superficie
Quilómetros cadrados
Variables de corte:Superficie=Total
Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2019 
      3608 O Salnés 275,08
         36006 Cambados 23,44
         36022 Grove, O 21,89
         36901 Illa de Arousa, A 6,91
         36027 Meaño 27,77
         36028 Meis 52,39
         36046 Ribadumia 19,71
         36051 Sanxenxo 45,08
         36060 Vilagarcía de Arousa 44,24
         36061 Vilanova de Arousa 33,65

IGN. Información subministrada directamente


(27-01-2020)
Compartir: