Altas, baixas e permanencias segundo a sede social
Número de empresas
Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Demografía empresarial

  Alta 
         36045 Redondela
      2003 168

IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia.
As empresas que se deron de alta no ano 2004 e de baixa no ano 2005 non se inclúen como altas no directorio do ano 2005 e como baixas no directorio do ano 2006


(30-12-2015)
Compartir: