Ensinanza non universitaria. Profesorado en centros de titularidade pública segundo o sexo
Número
Variables en filas:  Espazo, Tempo
Variables en columnas:  Sexo

  Total 
Galicia
      2019 28.180

Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Os datos do ano 2021 son provisionais


(20-08-2021)
Compartir: