Cadro macroeconómico de Galicia. Revisión Estatística 2019. Serie 1995-2019
Prezos correntes
Variables de corte:Espazo=Galicia
Variables en filas:  Tempo, Medidas
Variables en columnas:  Dato

  Estrutura porcentual 
1995
         Remuneración de asalariados 45,7
1996
         Remuneración de asalariados 45,9
1997
         Remuneración de asalariados 45,2
1998
         Remuneración de asalariados 45,2
1999
         Remuneración de asalariados 45,3
2000
         Remuneración de asalariados 45,8
2001
         Remuneración de asalariados 45,2
2002
         Remuneración de asalariados 45,2
2003
         Remuneración de asalariados 45,1
2004
         Remuneración de asalariados 44,3
2005
         Remuneración de asalariados 44,2
2006
         Remuneración de asalariados 44,5
2007
         Remuneración de asalariados 45,4
2008
         Remuneración de asalariados 46,4
2009
         Remuneración de asalariados 48,0
2010
         Remuneración de asalariados 47,1
2011
         Remuneración de asalariados 47,5
2012
         Remuneración de asalariados 46,2
2013
         Remuneración de asalariados 45,9
2014
         Remuneración de asalariados 44,9
2015
         Remuneración de asalariados 44,7
2016
         Remuneración de asalariados 44,1
2017
         Remuneración de asalariados 43,8
2018
         Remuneración de asalariados 44,0
2019
         Remuneración de asalariados 45,3

IGE. Contas económicas de Galicia. Revisión Estatística 2019
Os datos de 2019 son provisionais

(26-11-2021)
Compartir: