Pobación ocupada de 16 e máis anos segundo a rama de actividade
número de persoas
Variables de corte:Espazo=VilasantarTempo=2011
Variables en columnas:  Rama de actividade

  Total Agricultura e pesca Construción Industria Servizos 
  496 137 60 93 206

INE. Censo de poboación y viviendas 2011. Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados polo INE.


(17-04-2015)
Compartir: