Enquisa de emprego do tempo. Actividades principais

Variables en filas:  Actividade principal

0 COIDADOS PERSOAIS
1 TRABALLO REMUNERADO
2 ESTUDOS
3 FOGAR E FAMILIA
4 TRABALLO VOLUNTARIO E REUNIÓNS
5 VIDA SOCIAL E DIVERSIÓN
6 DEPORTES E ACTIVIDADES AO AIRE LIBRE
7 AFECCIÓNS E INFORMÁTICA
8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
9 TRAXECTOS E EMPREGO DO TEMPO NON ESPECIFICADO

INE. Encuesta de empleo del tiempo


(08-03-2012)
Compartir: