Se non ve o mapa: Para ver este tipo de mapas necesita que o seu navegador soporte gráficos SVG, ben directamente ou a través do plugin Adobe SVG Viewer v3 que pode obter de forma gratuita na dirección anterior.


Densidade de poboación
Persoas/km2
2014

Axuda
      - ()       - ()       - ()       - ()       - ()       - ()

Compartir: