Banco de datos municipal. Concello: Leiro

Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Territorio e medio

Poboación e condicións sociais

Poboación
Sanidade
Educación
Traballo
Benestar e condicións de vida
Cultura e lecer

Estrutura produtiva

Agricultura e pesca
Construción e vivenda
Servizos
Administración pública
Economía

Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

Sociedade da información