Enquisa conxuntural aos fogares

·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Fogares que tiveron algún retraso no pago de recibos de obrigado cumprimento nos últimos tres meses. Galicia

Número de retrasos en recibos de pago obrigado do fogar nos últimos 3 meses=Con algún retrasoMedidas=PorcentaxeEspazo=Galicia

Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Número de celdas de datos resultante
Compartir: