Afiliacións á Seguridade Social (media mensual e último día de mes)

·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Afiliacións á Seguridade Social último día do mes segundo ramas da CNAE 2009 e Comunidades Autónomas

CNAE-2009
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1

Ámbito xeográfico
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1

Número de celdas de datos resultante
Compartir: