Mostra continua de vidas laborais

·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Poboación de 16 a 29 anos que no ano de referencia estivo afiliada en alta laboral por conta allea segundo o número de empresas nas que traballou ese ano e a idade

Espazo=Galicia

Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Número de empresas
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Unidade
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0