Afiliacións á Seguridade Social (media mensual e último día de mes)

·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Afiliacións de estranxeiros por réxime e país de procedencia

Países
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1 2
Réximes
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1 2

Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Espazo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles
Esp./Galicia
Número de celdas de datos resultante
Compartir: