·Seleccione para cada variable os elementos que quere incluir na táboa e prema o botón "Vér táboa de datos"
·A disposición da táboa en filas e columnas xa está elexida, se quere cambiala pulse os botóns "En filas" ou "En columnas"
·As variables que non se sitúen en filas ou en columnas actuarán como filtros para a táboa e deberán ter un único elemento seleccionado

Valor engadido bruto (VEB) por concello (concellos de máis de 20.000 habitantes) e rama de actividade

Espazo=Galicia

Tempo
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0
Unidade
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Variables
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0 1
Ámbito xeográfico
Amosar elementos en filas Amosar elementos en columnas   Elementos seleccionados:
Selección por niveles 0

Número de celdas de datos resultante
Compartir: