Edificación de nova planta. Número de vivendas

Unidade: Unidades

Ano Período Valor
1990 Xaneiro 790
1990 Febreiro 1.065
1990 Marzo 1.091
1990 Abril 1.563
1990 Maio 1.093
1990 Xuño 1.025
1990 Xullo 1.173
1990 Agosto 703
1990 Setembro 926
1990 Outubro 1.088
1990 Novembro 1.232
1990 Decembro 1.417
1991 Xaneiro 1.459
1991 Febreiro 875
1991 Marzo 1.008
1991 Abril 1.317
1991 Maio 2.384
1991 Xuño 811
1991 Xullo 1.155
1991 Agosto 1.828
1991 Setembro 981
1991 Outubro 1.159
1991 Novembro 1.064
1991 Decembro 970
1992 Xaneiro 778
1992 Febreiro 1.507
1992 Marzo 1.147
1992 Abril 1.110
1992 Maio 874
1992 Xuño 1.023
1992 Xullo 1.424
1992 Agosto 558
1992 Setembro 1.340
1992 Outubro 1.648
1992 Novembro 1.795
1992 Decembro 765
1993 Xaneiro 1.364
1993 Febreiro 837
1993 Marzo 1.242
1993 Abril 1.094
1993 Maio 1.076
1993 Xuño 1.305
1993 Xullo 1.423
1993 Agosto 965
1993 Setembro 667
1993 Outubro 920
1993 Novembro 1.106
1993 Decembro 1.010
1994 Xaneiro 515
1994 Febreiro 605
1994 Marzo 1.142
1994 Abril 730
1994 Maio 1.054
1994 Xuño 1.112
1994 Xullo 1.153
1994 Agosto 1.048
1994 Setembro 1.362
1994 Outubro 1.371
1994 Novembro 1.558
1994 Decembro 1.166
1995 Xaneiro 1.063
1995 Febreiro 997
1995 Marzo 1.287
1995 Abril 1.071
1995 Maio 2.043
1995 Xuño 741
1995 Xullo 1.638
1995 Agosto 1.177
1995 Setembro 1.169
1995 Outubro 1.991
1995 Novembro 1.971
1995 Decembro 1.154
1996 Xaneiro 969
1996 Febreiro 1.180
1996 Marzo 1.684
1996 Abril 1.484
1996 Maio 1.468
1996 Xuño 1.649
1996 Xullo 1.712
1996 Agosto 1.473
1996 Setembro 1.192
1996 Outubro 1.270
1996 Novembro 1.791
1996 Decembro 1.276
1997 Xaneiro 1.343
1997 Febreiro 1.015
1997 Marzo 1.165
1997 Abril 1.399
1997 Maio 1.536
1997 Xuño 1.640
1997 Xullo 1.655
1997 Agosto 1.091
1997 Setembro 1.671
1997 Outubro 1.458
1997 Novembro 1.399
1997 Decembro 1.943
1998 Xaneiro 1.543
1998 Febreiro 1.437
1998 Marzo 1.606
1998 Abril 1.504
1998 Maio 1.129
1998 Xuño 1.757
1998 Xullo 2.264
1998 Agosto 1.463
1998 Setembro 1.429
1998 Outubro 1.695
1998 Novembro 1.958
1998 Decembro 1.724
1999 Xaneiro 1.228
1999 Febreiro 1.717
1999 Marzo 2.160
1999 Abril 1.894
1999 Maio 2.868
1999 Xuño 2.714
1999 Xullo 2.094
1999 Agosto 1.472
1999 Setembro 1.891
1999 Outubro 2.359
1999 Novembro 1.831
1999 Decembro 2.806
2000 Xaneiro 1.674
2000 Febreiro 1.844
2000 Marzo 2.408
2000 Abril 2.464
2000 Maio 2.895
2000 Xuño 3.501
2000 Xullo 2.352
2000 Agosto 1.975
2000 Setembro 2.355
2000 Outubro 3.412
2000 Novembro 2.700
2000 Decembro 2.356
2001 Xaneiro 1.587
2001 Febreiro 2.156
2001 Marzo 1.944
2001 Abril 1.868
2001 Maio 1.710
2001 Xuño 1.544
2001 Xullo 2.718
2001 Agosto 1.441
2001 Setembro 2.162
2001 Outubro 2.169
2001 Novembro 1.397
2001 Decembro 1.803
2002 Xaneiro 1.104
2002 Febreiro 1.304
2002 Marzo 1.401
2002 Abril 1.947
2002 Maio 2.239
2002 Xuño 2.282
2002 Xullo 1.935
2002 Agosto 1.913
2002 Setembro 1.721
2002 Outubro 4.263
2002 Novembro 1.718
2002 Decembro 2.961
2003 Xaneiro 1.334
2003 Febreiro 1.699
2003 Marzo 1.894
2003 Abril 2.562
2003 Maio 2.724
2003 Xuño 2.083
2003 Xullo 2.884
2003 Agosto 1.478
2003 Setembro 1.503
2003 Outubro 3.002
2003 Novembro 2.106
2003 Decembro 2.281
2004 Xaneiro 2.351
2004 Febreiro 2.687
2004 Marzo 2.487
2004 Abril 2.533
2004 Maio 2.716
2004 Xuño 2.590
2004 Xullo 3.554
2004 Agosto 2.535
2004 Setembro 2.378
2004 Outubro 3.102
2004 Novembro 3.086
2004 Decembro 2.486
2005 Xaneiro 1.801
2005 Febreiro 3.192
2005 Marzo 3.185
2005 Abril 2.707
2005 Maio 1.877
2005 Xuño 2.998
2005 Xullo 2.443
2005 Agosto 3.325
2005 Setembro 3.999
2005 Outubro 3.919
2005 Novembro 2.932
2005 Decembro 3.670
2006 Xaneiro 1.982
2006 Febreiro 2.415
2006 Marzo 3.357
2006 Abril 2.325
2006 Maio 2.709
2006 Xuño 3.363
2006 Xullo 3.892
2006 Agosto 2.696
2006 Setembro 5.004
2006 Outubro 4.087
2006 Novembro 4.575
2006 Decembro 4.713
2007 Xaneiro 4.331
2007 Febreiro 3.662
2007 Marzo 4.367
2007 Abril 3.425
2007 Maio 5.910
2007 Xuño 3.791
2007 Xullo 4.204
2007 Agosto 4.026
2007 Setembro 2.561
2007 Outubro 2.917
2007 Novembro 3.174
2007 Decembro 3.246
2008 Xaneiro 2.725
2008 Febreiro 2.286
2008 Marzo 1.969
2008 Abril 2.872
2008 Maio 1.942
2008 Xuño 2.344
2008 Xullo 2.464
2008 Agosto 1.026
2008 Setembro 1.467
2008 Outubro 2.013
2008 Novembro 1.076
2008 Decembro 979
2009 Xaneiro 715
2009 Febreiro 926
2009 Marzo 1.352
2009 Abril 712
2009 Maio 665
2009 Xuño 693
2009 Xullo 599
2009 Agosto 299
2009 Setembro 350
2009 Outubro 440
2009 Novembro 274
2009 Decembro 347
2010 Xaneiro 239
2010 Febreiro 290
2010 Marzo 365
2010 Abril 373
2010 Maio 329
2010 Xuño 545
2010 Xullo 265
2010 Agosto 573
2010 Setembro 694
2010 Outubro 277
2010 Novembro 432
2010 Decembro 429
2011 Xaneiro 166
2011 Febreiro 253
2011 Marzo 907
2011 Abril 234
2011 Maio 209
2011 Xuño 179
2011 Xullo 244
2011 Agosto 327
2011 Setembro 172
2011 Outubro 294
2011 Novembro 263
2011 Decembro 299
2012 Xaneiro 206
2012 Febreiro 204
2012 Marzo 285
2012 Abril 176
2012 Maio 156
2012 Xuño 206
2012 Xullo 189
2012 Agosto 85
2012 Setembro 126
2012 Outubro 141
2012 Novembro 168
2012 Decembro 250
2013 Xaneiro 96
2013 Febreiro 129
2013 Marzo 118
2013 Abril 62
2013 Maio 185
2013 Xuño 249
2013 Xullo 74
2013 Agosto 101
2013 Setembro 53
2013 Outubro 63
2013 Novembro 101
2013 Decembro 89
2014 Xaneiro 55
2014 Febreiro 255
2014 Marzo 85
2014 Abril 105
2014 Maio 84
2014 Xuño 116
2014 Xullo 76
2014 Agosto 64
2014 Setembro 70
2014 Outubro 89
2014 Novembro 60
2014 Decembro 107
2015 Xaneiro 192
2015 Febreiro 72
2015 Marzo 89
2015 Abril 80
2015 Maio 97
2015 Xuño 67
2015 Xullo 121
2015 Agosto 89
2015 Setembro 69
2015 Outubro 156
2015 Novembro 58
2015 Decembro 59
2016 Xaneiro 58
2016 Febreiro 90
2016 Marzo 100
2016 Abril 154
2016 Maio 74
2016 Xuño 118
2016 Xullo 86
2016 Agosto 91
2016 Setembro 129
2016 Outubro 76
2016 Novembro 149
2016 Decembro 93
2017 Xaneiro 49
2017 Febreiro 101
2017 Marzo 117
2017 Abril 110
2017 Maio 83
2017 Xuño 105
2017 Xullo 204
2017 Agosto 66
2017 Setembro 129
2017 Outubro 166
2017 Novembro 157
2017 Decembro 85
2018 Xaneiro 97
2018 Febreiro 112
2018 Marzo 227
2018 Abril 199
2018 Maio 147
2018 Xuño 259
2018 Xullo 232
2018 Agosto 94
2018 Setembro 105
2018 Outubro 349
2018 Novembro 234
2018 Decembro 183
2019 Xaneiro 119
2019 Febreiro 73
2019 Marzo 88
2019 Abril 185
2019 Maio 191
2019 Xuño 65
2019 Xullo 271
2019 Agosto 118
2019 Setembro 349
2019 Outubro 315
2019 Novembro 265
2019 Decembro 157
2020 Xaneiro 69

Fonte: IGE. Estatística de edificación e vivenda

(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico

[Index]