Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- CENSO DE POBOACIÓN E VIVENDAS 2001. INFORMACIÓN PROVISIONAL
O Censo de poboación e vivendas é unha actividade estatística que ten por obxectivo determinar o número de habitantes, vivendas e edificios do Estado e das súas áreas xeográficas e administrativas, e obter unha imaxe estrutural do país desde diversos puntos de vista que permita a elaboración de políticas demográficas, sociais, educativas, asistenciais, ...
Compartir: