Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   2 publicación(s) atopada(s)
1.- MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN. ANO  
A Estatística do movemento natural da poboación recolle información sobre os principais fenómenos demográficos, é dicir, nacementos, defuncións e casamentos, e constitúe a fonte máis importante para o estudo da evolución da poboación ao longo do tempo.
2.- MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN. DATOS PROVISIONAIS. ANO  
Nesta publicación recóllense os principais resultados provisionais sobre os nacementos, defuncións e matrimonios para o ano de referencia
Compartir: