Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- PROXECCIÓN DE FOGARES 2002-2017
Nesta publicación preséntase unha estimación dos fogares galegos para o período 2002-2017, constituíndo un complemento para a proxección de poboación de Galicia.
Compartir: