Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- PROXECCIÓN DE TAXAS DE ACTIVIDADE 2002-2017
Nesta publicación preséntase unha estimación das taxas de actividade no futuro mercado laboral. Nela inclúese unha descrición dos aspectos xerais da metodoloxía empregada e unha análise das tendencias recentes e dos principais resultados. A desagregación xeográfica para cada ano da proxección será a comunidade autónoma e as catro provincias.
Compartir: