Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- MACROMAGNITUDES DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS  
Nesta publicación preséntanse as variables macroeconómicas das administracións públicas en Galicia: autonómica, local, central e universidades. Inclúe táboas e gráficos comentados con estimacións da produción, consumos intermedios, gastos de persoal e investimentos.
Compartir: