Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- INDICADOR MUNICIPAL DA RENDA DOS FOGARES. BASE 2000. SERIE 2000-2002
Nesta publicación preséntase o indicador municipal da renda dos fogares a partir da obtención da variable renda dispoñible bruta por habitante.
Compartir: