Catálogo de publicacións

Dispoñibles na web   1 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COÑECEMENTO E USO DO GALEGO. ANO 2003
Nesta obra recóllense os resultados detallados sobre o coñecemento e uso do galego nas familias galegas.
Compartir: