Resultados da busca

Noticias sobre "Poboación. Proxeccións de poboación"   7 noticia(s) atopada(s)
1.- Proxeccións de poboación. 2018-2033
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 21/12/2018
Data de referencia dos datos:
2.- Proxeccións de poboación a curto prazo 2016-2031
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 23/12/2016
Data de referencia dos datos: 2016-2031
3.- Proxeccións de poboación a curto prazo 2014-2024
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 12/12/2014
Data de referencia dos datos: 2014-2024
4.- Proxeccións de poboación
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 27/12/2012
Data de referencia dos datos: 2012-2022
5.- A poboación galega diminuiría un 3,2% no período 2011-2021 no caso de continuar a situación demográfica actual
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 26/12/2011
Data de referencia dos datos: 2011-2021
6.- O IGE presenta as proxeccións de poboación a curto prazo con información desagregada por áreas xeográficas
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 30/12/2010
Data de referencia dos datos: 2010-2020
7.- A longo prazo, Galicia só poderá manter o actual número de habitantes se se dan saldos migratorios de gran magnitude
Actividade: PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN
Data de publicación: 28/6/2005
Data de referencia dos datos: 2002-2051
Compartir: