Resultados da busca

Noticias sobre "Benestar e condicións de vida. Enquisa estrutural a fogares. Dependencia"   2 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa estrutural a fogares. Dependencia. Ano 2017
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA
Data de publicación: 27/4/2018
Data de referencia dos datos: 2017
2.- O IGE publica hoxe o Módulo de dependencia da Enquisa de condicións de vida das familias correspondente ao ano 2011.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. DEPENDENCIA
Data de publicación: 29/6/2012
Data de referencia dos datos: 2011
Compartir: