Resultados da busca

Noticias sobre "Benestar e condicións de vida. Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar"   2 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar. 2017
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR
Data de publicación: 20/7/2018
Data de referencia dos datos: 2017
2.- O IGE publica hoxe a Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Edición 2012
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. COIDADO DE MENORES E CONCILIACIÓN FAMILIAR
Data de publicación: 3/12/2013
Data de referencia dos datos: 2012
Compartir: