Resultados da busca

Noticias sobre "Benestar e condicións de vida. Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade"   1 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade. Ano 2015
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MOBILIDADE
Data de publicación: 30/9/2016
Data de referencia dos datos: 2015
Compartir: