Resultados da busca

Noticias sobre "Benestar e condicións de vida. Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares"   2 noticia(s) atopada(s)
1.- Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Edición 2012.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. GASTO DOS FOGARES
Data de publicación: 10/7/2013
Data de referencia dos datos: 2011
2.- Enquisa de condicións de vida das familias. Gasto dos fogares. Ano 2008.
Actividade: ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. GASTO DOS FOGARES
Data de publicación: 20/4/2011
Data de referencia dos datos: 2008
Compartir: